Файлды архивке орналастыру

B) Б

C) Файл

D) Бағдарлама

E) Белгiше

2. ... жинақтау, жiберу және түрлендiру объектiсi болып табылатын кез келген мәлiметтер:

A) Микропроцессор

B) Ақпарат

C) ЭЕМ

D) АЛҚ (Арифметикалық-логикалық құрылғы)

E) Информатика

3. Ақпарат:

A) Деректеме беретiн орта

B) Елестердiң шындық көрiнiсi

C) Алынып тасталған анықталмағандық

D) Деректер қоры

E) Программалар

4. Ақпараттың сапасын Файлды архивке орналастыру көрсететiн қасиет:

A) Адекваттық

B) Өкiлдiк

C) Логикалық

D) Мазмұндық

E) Актуалдық

5. Мәлiметтер:

A) Қиындықты меңгеру нәтижесi

B) Сұрыптауға ыңғайлы күйде берiлген ақпарат

C) Кез-келген ақпарат

D) Программалау тәсiлдерi

E) Қолданбалы программалар

6. Эмпириялық берiлгендер, ғылыми бiлiмдер, гипотезалар, теориялар, за Файлды архивке орналастыруңдар:

A) Ақпараттың мазмұндық құрылымын құрайды

B) Ақпараттың формальдық құрылымын құрайды

C) Ақпараттың мазмұндық және формальдық құрылымын құрайды

D) Құбылыстың формальдық табиғатын құрайды

E) Ақпараттың бейнесiн құрайды

7. Қай қасиет ақпараттың өзгермейтiндiгiн көрсетедi?

A) Ақиқаттық

B) Тұрақтылық

C) Дәлдiк

D Файлды архивке орналастыру) Дер кезiнделiк

E) Актуалдық

8. Адам қызметiнiң қай саласында ақпаратты өңдеуге тура келедi?

A) Барлық салада

B) Ауылшарушылық және транспортты мәселелерiн зерттеуде

C) Ғылыми зерттеу нәтижелерiн өңдеуде

D) Жоспарлауда

C) Экономикалық есептеулер жүргiзгенде

9. Ақпараттық қоғам – ол ...

A) жұмысшылардың көпшiлігі өндiрiсте жұмыс iстейтiн, мақсаты ақпаратты Файлды архивке орналастыру сақтау, өндiру және жүзеге асыру болатын қоғам , негiзгi жоғары әдiсi – бiлiм

B) жұмысшылардың көпшiлігі әр түрлі қызметтер сферасында жұмыс iстейтiн қоғам

C) жұмысшылардың көпшiлігі программалық жасақ өндiрiсінде жұмыс iстейтiн қоғам,

D) дәстүрлi оқыту түрi керек Файлды архивке орналастыру емес, негiзгi оқу компьютер арқылы жүргізілетін қоғам,

E) қоғам, көбiсi жұмысшылар материалды өнiмдi өндiру жұмыс iстейдi.

10. Ақпараттық қоғамның ерекше белгiсi:

A) Басқа ресурстармен салыстырғанда ақпараттың үстемдiлiгi

B) Ақпараттарды кедергiсiз алу мүмкiндiгi

C) Ғылымның жеке Файлды архивке орналастыру аймақтарына ақпараттық технологиялардың терең енуi

D) Деректер қорымен жұмыс iстеу

E) Программалармен жұмыс iстеу

11. Ақпараттық қоғамның қауiптi тенденциясына

A) Ақпараттық технологияларды игерудiң қиындай түсуi жатпайды

B) Ақпараттық құрылымдардың қоғамға өсерiнiң өсуi жатпайды

C) Ақпараттық технологиялардың адамдардың жеке өмiрiне керi әсерi жатпайды

D) Программалау тәсілдерi жатпайды

E) Қолданбалы Файлды архивке орналастыру программалар қолдану тәсiлдерi жатпайды

12. Информатиканың негiзгi бөлiмдерiн көрсет:

A) ЭЕМ құрылғылары, бағдарламалау, алгоритмдер мен есеп шығару әдiстерi

B) Деректер қоры

C) Ақпараттық база, техникалық база, материалдық жабдық

D) Басқару жүйесiн автоматтндыратын бағдарламалар жиынтығы

E) Есептеу машиналары мен ақпаратты Файлды архивке орналастыруқ жүйелер

13. Екiлiк санау жүйесi қандай цифрлардан тұңрады?

A) 0 Және 1

B) 1 Және 2

C) 3 Және2

D) 0 Және2

E) 1 және 1

14. Адаптер - бұл

A) Сигналдарды түрлендiретiн құрылғы

B) Физикалық кабель мен компьютер арасындағы байланысты қамтамасыз ететiн құрылғы

C) Енгiзу құрылғысы

D) Желi арқылы компьтермен Файлды архивке орналастыру байланысатын тiл

E) Желiлiк компоненттердi автоматты түрде орнату үшiн қолданылатын бағдарлама

15. Дербес компьютердiң минимальдi құраушылары:

A) Жүйелiк блок, монитор

B) Монитор, пернетақта

C) Жүйелiк блок, монитор, пернетақта

D) Клавиатура, тышқан, терминал

E) Жүйелiк блок, монитор, тышқан

16. Ақпаратты иiлгiш дискiден оқуға арналған ЭЕМ Файлды архивке орналастыру-нiң құрылғысы...

A) Жүйелi блок

B) Принтер

C) Дисковод

D) Сканер

E) Тышқан

17. Пернелер тақтасы:

A) Ақпараттарды компьютерге енгiзедi

B) Ақпараттарды баспаға шығарады

C) Ақпараттарды енгiзедi және баспаға шығарады

D) Ақпараттарды келесi компьютерге көшiредi және баспаға шығарады

E) Ақпараттарды Файлды архивке орналастыру енгiздi және баспаға шығармайды

18. Арифметикалық-логикалық басқаруы бар құрылғы...

A) Перне тақта

B) Принтер

C) Микропроцессор

D) Жады

E) Тышқан

19. Дербес компьютердiң жүйелiк блогында қандай құрылғы орналасқан?

A) Плоттер

B) Монитор

C) Стриммер

D) Сканер

E) Жүйелiк (аналық) тақта

20. Процессор - бұл

A) Компьютердiң негiзгi түйiнi

B) Ақпаратты са Файлды архивке орналастыруқтау құрылғысы

C) Байланыс арнасы

D) Енгiзу құрылғысы

E) Шығару құрылғысы

21. Процессор құрамы:

A) Енгiзу құрылғысынан тұрады

B) Басқару құрылғысы және арифметикалық-логикалық құрылғыларынан тұрады

C) Шығару құрылғысынан тұрады

D) Монитор, тышқаннан тұрады

E) Монитордан тұрады

22. Компьютерге қосылған сыртқы Файлды архивке орналастыру құрылғыларымен байланысты қамтамасыз ететiн программалар:

A) Қолданушы интерфейсiнiң құралдары

B) Iздеу серверлерi

C) Қолданбалы программалар

D) Утилиттер

E) Драйверлер

23. ЭЕМ-ның жады көлемiнiң өлшем бiрлiгi...

A) Б

B) Кг

C) Вт

D) Мегагерий

E) См

24. Жүйелi блоктың құрамына кiрмейтiнiн көрсетiңiз:

A) Сканер

B) Қатты диск

C) Аналық тақташа (материнская плата)

D) Жедел жады

E) Жиiлiк генераторы

25. Қандай құрыл Файлды архивке орналастыруғыға байланысты Intel 80386, 80486, Pentium, AMDI ұғымдары айтылады?

A) Монитордың түрiне

B) Принтер маркасына

C) Микропроцессордың түрiне

D) Пернетақта маркасына

E) Тышқан маркасына

26. Компьютердiң сыртқы жады:

A) Жүйелiк блоктан тыс СD дискiсiнде орналасқан

B) Жүйелiк блоктың iшiнде қатты дискiде орналасқан

C) Жүйелiк блоктан тыс ZІP Файлды архивке орналастыру дискiсiнде орналасқан

D) Аналық тақташада (материнская плата) орналасқан

E) Микропроцессорда орналасқан

27. Ақпарат дербес компьютердiң

A) Микропроцессорiнде сақталады

B) Мониторында сақталады

C) Қатты дискте сақталады

D) Аналық тақташасында (материнская плата) сақталады

E) Пернелер тақтасында сақталады

28. Сканер құрылғысы:

А) Сызбаны қағаз бетiне шығару Файлды архивке орналастыру үшiн қажет

В) Компьютер жадына мәтiн және грфиктiк ақпаратты оқу үшiн қажет

С) Жергiлiктi желiге компьютер қосу мүмкiндiгi үшiн қажет

D) Телефон желiсi арқылы ақпаратты алмастыру үшін қажет

E) Ақпаратты қағазға шығару үшiн қажет

29. Микропроцессордiң құрамына кiретiн компоненттiң қайсысы қажеттi уақытта басқару сигналдарын Файлды архивке орналастыру машинаның барлық блоктарына жiбередi?

A) Басқару құрылғысы

B) Арифметико-логикалық құрылғы

C) Микропроцессорлық жад

D) Микропроцессордың интерфейстiк жүйесi

E) Математикалық сопроцессор

30. Оперативтiк сақтау құрылғысы не үшiн қажет?

A) Тұрақты программалық ақпаратты сақтау үшiн

B) Анықтамалық ақпаратты сақтау үшiн

C) Компьютер орындайтын программалар мен Файлды архивке орналастыру ақпараттарды уақытша сақтау үшiн

D) Ақпаратты ұзақ уақытқа сақтау және машинаның басқа блогымен берiлгендермен байланыс жасау үшiн

E) Есеп шығару керек кезеңде кез келген ақпаратты ұзақ уақытқа сақтау үшiн

31. Компьютердiң жылдамдығын өлшейтiн тактiлiк жиiлiк өлшем бiрлiгi Файлды архивке орналастыру қайсысы?

A) Мбайт

B) Кбайт

C) Бит

D) Б

E) МГц

32. Магниттiк диск:

A) Ұяшықтардан тұрады

B) Жолдардан (концентристiк шеңберлерден) тұрады

C) Секторлар мен ұяшықтардан

D) Жолдардан

E) Қисықтардан

33. Магниттiк дискiдегi жинақтауыштар:

A) Ақпараттарды сақтауға қолданылады

B) Ақпараттарды сақтамайды, тек қағазға басуға қолданылады

C) А Файлды архивке орналастыруқпараттарды сақтамайды, тек оқуға қолданылады

D) Ақпаратарды сақтамайды, тек өшiруге қолданылады

E) Ақпараттарды сақтамайды және қағазға басуға қолданылмайды

Винчестер дегенiміз не?

A) Иiлгiш диск

B) Қатты диск

C) Манипулятор

D) Драйвер

E) Файл

35. 3,5 дюйм өлшемдi дискеттiң сиымдылығы:

A) 1,2 Мбайт

B) 360 Кбайт

C) 0,7 Мбайт

D) 1,4 Мбайт

E) 5 Мбайт

36. Iздеу серверлерi:

A) Электронды Файлды архивке орналастыруқ поштаның абонентiн iздеу программасы

B) Веб желiсiнде жұмыс iстеуге мүмкiндiк беретiн фирмалар

C) Ақпаратты iздеу, жинау және реттеумен айналысатын желi түйiндерi

D) Барлық басқа желi серверлерiнде

E) Пошта алушылар электрондық адрестерiнiң тiзiмi

37. Дискiнi форматтау:

A) Дискiнi белгiлi бiр пiшiнге келтiру

B) Дискiнi секторларға бөлу және жолдарды Файлды архивке орналастыру нөмiрлеу

C) Информацияны оқу және сақтау

D) Дискiнi екiге бөлу

E) Дискiнi төртке бөлу

38. Дискiнi форматтау бұл:

A) Дискiнi секторларға физикалық бөлу

B) Диск бетiне арнайы құрылғыны жолдарға бөлетiн, қараған кезде көрiнетiн сақиналар салу

C) Бояудың арнайы құрамы Файлды архивке орналастыру болатындай етiп дискiнi учаскiге бөлу

D) Операциялық жүйе талаптарына нөйкен диск бетiн белгiлеу және құрылымын құру

E) Дискiнi жою

39. Арнайы қарындаш планшетте графиктердi салу арқылы графикалық ақпаратты енгiзу үшiн қандай құралды пайдаланамыз?

A) Сканер

B) Принтер

C) Клавиатура

D) График сызғыш

E) Диджитайзер

40. Информацияны енгiзу құрылғылары болып табылатындар:

A) Принтер, пернелер Файлды архивке орналастыру тақтасы, модем

B) Сканер, монитор, тышқан тетiгi

C) Пернелер тақтасы, сканер, тышқан тетiгi

D) Принтер, пернелер тақтасы, сканер, тышқан тетiгi

E) Принтер, пернелер тақтасы, сканер, тышқан тетiгi,модем

41. Тышқанда болатын батырмалар саны:

A) 1 немесе 2

B) 3

C) 2 немесе 3

D) Ешқандай немесе 1

E) 2, 3 немесе 4

42. Информацияны шы Файлды архивке орналастыруғару құрылғылары болып табылатындар:

A) Принтер, пернелер тақтасы, модем

B) Сканер, монитор, тышқан тетiгi

C) Принтер, пернелер тақтасы, сканер, тышқан тетiгi, модем

D) Принтер, пернелер тақтасы, сканер, тышқан тетiгi

E) Монитор, принтер, модем

43. Графоcалғыш ...

A) Негiзгi жады құрылғысына жатады

B) Микропроцессор құрылғысына жатады

C Файлды архивке орналастыру) Периферия құрылғысына жатады

D) Ақпаратты енгiзу құрылғысына жатады

E) Iшкi құрылғысына жатады

44. Дербес компьютердiң қосымша құрылғыларының қайсысы чертеждi шығаруға арналған?

A) Диджитайзер

B) Плоттер

C) Сканер

D) Стриммер

E) Модем

45. Мониторлар мынадай түрлерге бөлiнедi:

A) Цифрлық және терминалдық

B) Ұқсастық және цифрлық

C) Ұқсастық және планшеттiк

D Файлды архивке орналастыру) Цифрлық және планшеттiк

E) Монохромдық және ұқсастық

46. Сканер:

A) Текстiк немесе графиктiк ақпаратты компьютерге ендiруге арналған қондырғы

B) Графиктер салуға арналған қондырғы

C) Ақпаратты желi арқылы жiберетiн қондырғы

D) Ақпаратты сақтауға арналған құрылғы

E) Текстiк немесе графиктiк а Файлды архивке орналастыруқпаратты компьютерге шығаруға арналған қондырғы

47. Қағаздан ЭЕМ- да ақпаратты тану үшiн қай құрылғы керек?

A) Лазерлiк принтер

B) Пернелiк тақта

C) Сканер

D) Трекбол

E) Джойстик

48. Модем арқылы информацияны тасымалдау жылдамдығының өлшем бiрлiгi:

A) Б

B) Код

C) Кбайт

D) Мбайт

E) Гбайт

49. Веб желiсiне қосылу үшiн қандай Файлды архивке орналастыру құрылғы қажет?

A) Модем

B) Диджитайзер

C) Термопринтер

D) Сканер

E) Плоттер

Модем

A) Телефон желiсi арқылы компьютерлерде ақпарат алмасуды ұйымдастыру қондырғысы

B) Дербес компьютерлердi жергiлiктi желiге бiрiктiретiн қондырғы

C) Графиктер тұрғызуға арналған қондырғы

D) Электрондық почта түйiнi

E) Тек ақпарат жинау қондырғысы

51. Мәлiметтердi бас Файлды архивке орналастыруқа компьютерге жiбергенде модемнiң атқаратын қызметi:

A) Цифрлық сигналды аналогтық сигналға түрлендiру

B) Аналогтық сигналды цифрлық сигналға түрлендiру

C) Дыбыстық сигналды аналогтық сигналға түрлендiру

D) Дыбыстық сигналды цифрлық сигналға түрлендiру

E) Аналогтық сигналды дыбыстық сигналға түрлендiру

52. Модемнiң мәлiметтердi қабылдауда атқаратын қызметi:

A) Цифрлық сигналды Файлды архивке орналастыру аналогтық сигналға түрлендiру

B) Аналогтық сигналды цифрлық сигналға түрлендiру

C) Дыбыстық сигналды аналогтық сигналға түрлендiру

D) Цифрлық сигналды дыбыстық сигналға түрлендiру

E) Дыбыстық сигналды цифрлық сигналға түрлендiру

53. Экран мониторының мүмкiндiгi деп:

A) Тiк және көлденең орналасқан экрандағы н Файлды архивке орналастыруүктелер санын атайды

B) Нүктенi экранға шығаратын түс реңдерiнiң санын атайды

C) Экранға сиятын мәтiндiк символдардың санын атайды

D) Экранға сиятын символдардың санын атайды

E) Экранға сиятын белгiшелердiң (ярлычек) санын атайды

54. Сәулелiк, сия бүрiккiш, матрицалық терминдерi ненi анықтайды?

A) Монитордың т Файлды архивке орналастыруүрлерiн

B) Принтердiң түрлерiн

C) Тышқанның түрлерiн

D) Сканердың түрлерiн

E) Процессорлардың түрлерiн

55. Принтер құрылғысы не үшiн қажет?

А) Ақпаратты өңдеуге

В) Компьютер жадына мәтiндi және графиктiк ақпаратты оқуға

С) Жергiлiктi желiге компьютер қосу мүмкiншiлiгi

D) Телефон желiсi арқылы ақпаратты алмастыру

E) Ақпаратты Файлды архивке орналастыру қағаз бетiне басып шығаруға

56. Мультимедиялық құрылғылар:

A) Принтер, сканер, дыбыс картасы

B) Дыбыс картасы, перне тақта, динамиктер

C) Модем, сканер, плоттер

D) Дыбыс картасы, перне тақта (бейне тақта), плоттер

E) Дыбыс картасы, перне тақта, модем

57. Компьютерде орындалатын программалар:

A) Жүйелiк, қолданбалы, программалау тiлдерi болып б Файлды архивке орналастыруөлiнедi

B) Басқару, ойын программалары болып бөлiнедi

C) Үйрену, интерактивтi программалар болып бөлiнедi

D) Интерактивтi программалар, программалау тiлдерi болып бөлiнедi

E) Қолданбалы, ойын программалары болып бөлiнедi

58. Электронды есептеуiш машинасың ақпарат өңдейтiн ең негiзгi құрылғысы:

A) Принтер

B) Тышқан

C) Монитор

D) Микропроцессор

E) Экран

59. Жүйелiк программалар:

A) Операциялық және Файлды архивке орналастыру BIOS болып бөлiнедi

B) Қолданбалы және утилиттер болып бөлiнедi

C) Қарапайым және көпсатылы болып бөлiнедi

D) Қолданбалы болып бөлiнедi

E) Утилиттер болып бөлiнедi

60. Операциялық жүйелер:

A) Әмбебап (универсалды) тiлдерде жазылған болып бөлiнедi

B) Бiресептiк және көпесептiк болып бөлiнедi

C) Үлкен және Файлды архивке орналастыру кiшi болып бөлiнедi

D) Үлкен және иерархиялық болып бөлiнедi

E) Кiшi және иерархиялық болып бөлiнедi

61. Операциялық жүйе:

A) Тек сыртқы құрылғыларының жұмыс iстеуiн басқарады

B) Компьютердiң тек жүйелi блокта орналасқан құрылғыларының жұмысын басқарады

C) Ақпаратты енгiзу құрыл Файлды архивке орналастыруғыларының жұмыс iстеуiн басқарады

D) Компьютердiң барлық ресурстарын басқаруды жүзеге асырады

E) Ақпаратты шығару құрылғыларының жұмыс iстеуiн басқарады

62. Операциялық жүйе:

A) Жеке және желiлiк болып бөлiнбейдi

B) Графиктiк және командалық болып бөлiнбейдi

C) Үлкен және супер-операциялық жүйеге Файлды архивке орналастыру бөлiнбейдi

D) Жеке, желiлiк және графиктiк болып бөлiнбейдi

E) Жеке, желiлiк және командалық болып бөлiнбейдi

63. Жүйелiк программалар:

A) Орындалатын бұйрықтарды жүйелейдi

B) Жиi қолданылатын есептердi шешедi

C) Компьютердiң барлық компоненттерiн үйлестiрiп жұмыс iстетедi

D) Ақпаратты енгiзу құрылғыларымен жұмыс iстейдi

E) Сыртқы құрылғыларымен жұмыс Файлды архивке орналастыру iстейдi

64. Операциялық жүйе:

A) Жадыдан орын алатын көлемi бойынша жiктелмейдi

B) Бiруақытта жұмыс iстейтiн пайдаланушылар саны бойынша жiктелмейдi

C) Операциялық жүйенiң басқаруымен бiруақытта орындалатын процестер саны бойынша жiктелмейдi

D) Жадыдан орын алатын көлемi бойынша және бiруақытта жұмыс iстейтiн пайдаланушылар саны бойынша жiктелмейдi

E Файлды архивке орналастыру) Жадыдан орын алатын көлемi бойынша және операциялық жүйенiң басқаруымен бiруақытта орындалатын процестер саны бойынша жiктелмейдi

65. UNIX:

A) Дербес компьютерлерге арналған бiресептi командалық операциялық жүйе

B) Суперкомпьютерлерге арналған командалық операциялық жүйе

C) Әртүрлi компьютерлерде қолданылатын көпесептi, көпқайтара қолдану Файлды архивке орналастыруға арналған операциялық жүйе

D) Қолданбалы программка

E) Утилиттер

66. OC Windows NT Server пайдаланылады:

A) Жекеленген дербес компьютерлер жұмысы үшiн

B) Желiлiк ресурстарды басқару үшiн

C) Үлкен ЭЕМ жұмысы үшiн

D) Қолданбалы программка үшiн

E) Утилиттер үшiн

67. Қолданбалы программалар:

A) Орындалатын бұйрықтарды жүйелейдi

B) Компьютердiң барлық компоненттерiн үйлестiрiп жұмыс iстетедi

C) Ғылым Файлды архивке орналастыру мен өндiрiстiң жекелеген бөлiмдерiнiң типтiк есептерiн шешедi

D) Ақпаратты енгiзу құрылғыларымен жұмыс iстейдi

E) Сыртқы құрылғыларымен жұмыс iстейдi

68. Операциялық жүйенiң мүмкiндiктерiн кеңейтетiн және көмекшi мәнi бар бағдарламалар:

A) Утилиттер

B) Қолданбалы программалар

C) Жүйелiк программалар

D) Сканерлер

E) Командалы Файлды архивке орналастыруқ программалар

69. MS-DOS:

A) Орташа есептеу машиналарына арналған операциялық жүйе

B) Дербес компьютерлерге арналған дискiлiк операциялық жүйе

C) Microsoft фирмасының қолданбалы программасы

D) Қолданбалы программка

E) Утилиттер

70. DOS атауы қалай шешiледi?

A) Жалпы жүйе дискетi

B) Дистанциялық негiзгi жүйе

C) Дисктiк операциялық жүйе

D) Схемалар диспетчерi

E) Негiзгi жүйелер драйверлерi

71. Компьютер косылғаннан кейiнгi Файлды архивке орналастыру операциялық жүйенiң ең алғашқы қадамы:

A) Компьютердi тестiлеу

B) Операциялық жүйенiң тиеушiсiн қосу

C) io sys-тi iске қосу

D) config.sys iске қосу

E) io sys-тi және config.sys iске қосу

72. Компьютердi iске қосу барысында ОЖ (Операциялық жүйе) жүктелетiн:

A) Тұрақты жады

B Файлды архивке орналастыру) Жедел жады

C) Сыртқы жады

D) Тұрақты және жедел жады

E) Сыртқы және жедел жады

73. MS DOS модулдерi жүктелуiнiң дұрыс тәртiбiн көрсетiңiз:

A) io.sys, Msdos.sys, command.com

B) io.sys, Msdos.sys, autoexec.bat

C) io.sys, command.com

D) Msdos Файлды архивке орналастыру.sys, command.com

E) io.sys, Msdos.sys, config.sys

74. BIOS (негiзгi енгiзу/шығару жүйесi)

A) Тұрақты жадыға жазылады

B) Жедел жадыға жазылады

C) Жалпы жадыға жазылады

D) Жедел және тұрақты жадыға жазылады

E) Жедел және жалпы жадыға жазылады

75. BIOS-ты iске қосатын модуль:

A) io Файлды архивке орналастыру.sys

B) msdos.sys

C) Config.sys

D) Сommand.com

E) Boot Record

76. Boot Record:

A) BIOS модулiнiң кеңейтiлуi

B) Жүйелiк үзiлулер модулiн өңдеу

C) Жүйелiк үзiлулер модулiн өңдеу және командалық интерпретатор

D) BIOS модулiнiң кеңейтiлуi және командалық интерпретатор

E) Бастапқы жүктеу программасы

77. Io.sys файлы:

A) Жүйелiк ша Файлды архивке орналастыруқырулар мен үзiлулердi өңдейдi

B) Бастапқы жүктеу программасы

C) autoexec.bat файлын iске қосады

D) BIOS мүмкiндiктерiн кеңейтедi және толықтырады

E) Командалық интерпретатор

78. Boot Record модулi жүктейтiн DOS -тың негiзгi модульдерi:

A) io.sys, Msdos.sys, command.com

B) io.sys, Msdos.sys, autoexec.bat

C) io.sys Файлды архивке орналастыру, command.com

D) Msdos.sys, command.com

E) io.sys, Msdos.sys

Io.sys

A) BIOS модулiнiң кеңейтiлуi

B) Командалық интерпретатор

C) Жүйелiк үзiлулер модулiн өңдейдi

D) Бастапқы жүктеу программасы

E) Жүйелiк үзiлулер модулiн өңдейдi және бастапқы жүктеу программасы

Msdos.sys

A) BIOS модулiнiң кеңейтiлуi

B) Командалық интерпретатор

C) Жүйелiк үзiлулер Файлды архивке орналастыру модулiн өңдейдi

D) Бастапқы жүктеу программасы

E) Командалық интерпретатор және BIOS модулiнiң кеңейтiлуi

Command.com модулi

A) Сыртқы құрылғыларының қосу жөнiндегi нұсқаулардан тұрады

B) DOS командаларын қабылдайды және талдайды

C) Пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс дайындайды

D) Бастапқы жүктеу программасы

E) Командалық интерпретатор

Command.com

A) BIOS Файлды архивке орналастыру модулiнiң кеңейтiлуi

B) Командалық интерпретатор

C) Жүйелiк үзулер модулiн өңдеу

D) Бастапқы жүктеу программасы

E) Бастапқы жүктеу программасы және BIOS модулiнiң кеңейтiлуi

83. Config.sys модулi:

A) Сыртқы құрылғыларын қосу жөнiндегi нұсқаулардан тұрады

B) DOS командаларын қабылдайды және талдайды

C) Қолданбалы программаларды қосады

D Файлды архивке орналастыру) Бастапқы жүктеу программасы және BIOS модулiнiң кеңейтiлуi

E) DOS командаларын талдайды

84. Қолданушыларға және программаларға компьютер құрылғыларымен ыңғайлы жұмыс iстеуге арналған өзара байланысқан программалар комплексi қалай аталады?

A) Операциялық жүйелер

B) Қолданбалы программалар

C) Графикалық операторлар

D) Утилиттар

C) Драйверлер

85. Белгiлi бiр Файлды архивке орналастыру атпен магниттiк дискiге жазылған бiртектес ақпараттар жиынтығы:

A) Каталог

B) Файл

C) Диск

D) Қоржын (корзина)

E) Сiлтеуiш

86. Файл атындағы қандай знак, символдардың кез келген санын белгiлейдi?

A) *

B) ?

C) “

D) +

E) %.

87. Файлдың типiн анықтау үшiн:

A) Файлдың орыналасуын бiлу қажет

B) Файлдың кеңейтiлуiн бiлу қажет

C) Файлдың көлемiн бiлу Файлды архивке орналастыру қажет

D) Файлдың атрибутын бiлу қажет

E) Файлдың атрибутын және көлемiн бiлу қажет

88. Файлдың аты мен кеңейтiлуi қандай белгi арқылы бөлiнедi?

A) ? (сұрақ белгiсi)

B) , (үтiр)

C) пробел

D) : (қос нүкте)

E) . (нүкте)

89. Файл атауы:

А) Файлдың атынан және тегiнен тұрады

B Файлды архивке орналастыру) Файлдың типiнен және тегiнен тұрады

C) Сөзден және әртүрлi белгiлерден тұрады

D) Әрiптен, цифрдан, арнайы символдан тұрады

E) Цифрлардан тұрады

90. Файлдар кеңейтiлуi .exe, .com болып табылатын:

A) Орындалатын файлдар

B) Бейнелердi кодтау файлдары

C) Құжаттар файлы

D) Орындалмайтын файлдар

E) Барлық файлдар

91. ФАЙЛ-дың аты неден тұрады?

A) Сiздi Файлды архивке орналастыруң құжатыңыздың алғшқы фразасынан

B) Екi бөлiктен: атынан және файл түрiнен (нажималғама)

C) 256 символдан аспайтын кез келген сөз

D) Әлiпбидiң бас әріптерiнен

E) Кез келген символдардан.

92. test.txt файлы d:дискiндегi SCHOOL каталогының, TEST iшкi каталогында орналасқан, test.txt файлының

A) d:\ SCHOOL\ TEST Файлды архивке орналастыру\ test.txt толық жолы

B) d:\ SCHOOL\ TEST толық жолы

C) d:/ TEST\ test.txt толық жолы

D) d:\ SCHOOL толық жолы

E) d:/ TEST\ SCHOOL \ test.txt толық жолы

93. Файл атрибуттарының типтерi:

A) Архивтi, жасырын, жүйелiк, тек қана оқу үшiн

B) Жасырын, ашық, жүйелiк, тек қана оқу үшiн

C Файлды архивке орналастыру) Архивтi, жасырын, резервтегi, жүйелiк

D) Архивтi, жасырын, резервтегi, жүйелiк, тек қана оқу үшiн

E) Архивтi, резервтегi, жүйелiк, тек қана оқу үшiн

94. Тек қана оқу үшiн файл атрибуты:

A) Файлдың мәтiндiк екендiгiн көрсетедi

B) Файлды қарап шығуға және мәтiндiк бөлiгiн редакциялауға болатындығын Файлды архивке орналастыру көрсетедi

C) Файлдың мәтiндiк емен екендiгiн көрсетедi

D) Файлды өңдеуге болмайтындығын көрсетедi

E) Файлды өңдеуге болатындығын көрсетедi

95. Каталог:

A) Файлмен жұмыс iстеудi ыңғайландыру және оларды белгiлi жүйеге келтiру үшiн пайдаланылады

B) Ақпаратты сақтау үшiн пайдаланылады

C) Архивтiк мәлiмет тер Файлды архивке орналастыру құру үшiн пайдаланылады

D) Файлдың атрибутын бiлу үшiн пайдаланылады

E) Файлдың көлемiн бiлу үшiн пайдаланылады

Екi файл бiрдей атпен

A) Бiр каталогта орналаса алады

B) Кез-келген әртүрлі каталогта орналаса алады

C) Тек қана түбiр каталогта орналаса алады

D) Тек қана дискiде орналаса алады

E) Тек қана екi дискiде орналаса алады

Каталогта

A) Тек қана файлдар орналасады

B) Санды Файлды архивке орналастыруқ және символдық мәлiмет тер орналасады

C) Тек қана символдық мәлiмет тер орналасады

D) Тек қана бумалар (папкалар) орналасады

E) Файлдар мен бумалар (папкалар) орналасады

98. Төмендегi келтiрiлген файл тегiнiң қайсысы мәтiндiк файл тегiне жатады?

A) com

B) exe

C) bas

D) txt

E) sys

99. MSDOS операциалық жүйесiнде файл аты қанша Файлды архивке орналастыру символдан аспауы қажет?

A) 8

B) 12

C) 6

D) 10

E) 6

100. Архиватор:

A) Файлдарды қысу үшiн пайдаланылады

B) Мәтiндi редакциялау үшiн пайдаланылады

C) Вирусты тексеру үшiн пайдаланылады

D) Вирусты қысу үшiн пайдаланылады

E) Бумалардағы (папкалардағы) вирусты қысу үшiн пайдаланылады

101. Архивтiк файлдардың кеңейтiлуi:

A) .arj

B) .exe

C) .dat

D) .pas

E) . dot

102. Жарлық (Ярлычек) белгiсiнiң файл белгiсiнен қандай айырмашылығы Файлды архивке орналастыру бар?

A) Жарлыктың төменгi сол жағындағы ақ түсті квадратында тiлше сызық бар

B) Түсiмен

C) Өлшемiмен

D) Бiрдей

E) Орналасуымен

103. Windows операциялық жүйеде соңғы әрекеттi өзгерту (отмена) амалдарын орындайтын пернелер комбинациясын көрсет:

A) Alt+A

B) Shift +Tab

C) Alt+PgUp

D) Delete

E) Ctrl+Z

104. Windows:

A) Графикалық интерфейспен жабдықтал Файлды архивке орналастыруған көпесептi операциялық жүйе сатысы болып табылады

B) Қолданбалы программка болып табылады

C) Супер ЭЕМ арналған операциялық жүйе болып табылады

D) Утилиттер болып табылады

E) Драйверлер болып табылады

105. Windows операциялық жүйеде тышқанның оң жақ батырмасы қандай менюдi шығарады?

A) Басты

B) Құрылған

C) Контекстi

D) Т Файлды архивке орналастыруүспелi

E) Қосымша

106. Web стилі, классикалық стилі, икемделу стилi деген ұғымдар:

A) Windows 95-ке тән

В) Windows 98-ге тән

С) MS DOS-қа тән

D) Windows 3.1-ге тән

E) Norton Commander-ге тән

107. Жұмыс столында қанша терезенi бiр уақытта ашуғаболады?

A) 1

B) 2

C) 3

D) Қанша болса да

E) 4

108. Контекстi Файлды архивке орналастыру (тәуелдi) меню шақыру үшiн

A) Тышқан тетiгiнiң сол жақ батырмасы басылады

B) Тышқан тетiгiнiң оң жақ батырмасы басылады

C) Alt + тышқан тетiгiнiң оң жақ батырмасы басылады

D) Alt + F7 пернелерi басылады

E) Alt + F8 пернелерi басылады

109. Жұмыс столы:

A) Программаны, құжатты, желiлiк құрылғыларды бейнелейтiн белгiшелерден тұратын бума

B) Құрыл Файлды архивке орналастыруғыларды баптау программаларынан тұратын бума

C) Уақытша тоқтатылған программалардан тұратын аймақ

D) Құрылғыларды баптау программаларынан тұратын папка

E) Құрылғыларды өңдеу программаларынан тұратын папка

110. Internet Explorer:

A) Internet-пен қатынауды жүзеге асыратын көрсеткiш

В) Iске қосу файлы

С) Өзара байланысты құжаттар жүйесiмен араласуды Файлды архивке орналастыру қамтамасыз ететiн программка

D) Электронды пошта

E) Бумалармен жұмыс iстеу программасы

111. батырмасының орындайтын әрекеті қандай?

A) Терезенi есеп панелiне ықшамдау (свернуть)

B) Терезенi екi бөлiкке бөлу

C) Терезенi жабу

D) Терезе өлшемiн қалпына келтiру (вернуть)

E) Терезенi жылжыту

112. Жұмыс столында қандай 4 негiзгi элементтер орналасқан?

А) Ярлычки, Мой компьютер, Мои документы

В Файлды архивке орналастыру) Мой компьютер, Сетевое окружение, Корзина, Панель задач

С) Панель задач, Мой компьютер

D) Мои документы

Е) Панель задач, Блокнот

113. Дискеттегiнi қай терезеде көруге болады?

A) Тек қана “Проводник”

B) Тек қана “Мой компьютер”

C) Желiлiк қоршаудан

D) Басқару панелi

E) “Проводник” немесе “Мой компьютер”

114. Windows операциялық жүйеде мерзiм мен уақытты баптау командасы Файлды архивке орналастыру қандай?

A) Программки/Дата и время

B) Запуск/Настройка/Панель управления/Дата и время

C) Документы /Стандартные /Дата и время

D) Запуск/Стандартные/Дата и время

E) Запуск/Программки/Стандартные/Дата и время

115. Өшiрiлген файлды:

A) Қоржында орналасса қалпына келтiруге болады

B) Қалпына келтiруге болмайды

C) Кез-келген жағдайда қалпына келтiруге болады

D) Белгiлi бiр файлдарды Файлды архивке орналастыру қалпына келтiруге болады

E) Doc файлдарын қалпына келтiруге болады

116. "Қоржын":

A) Файлдарды редакциялау үшiнқолданылады

B) Өшірілгенфайлдарды уақытша сақтау үшiнқолданылады

C) Файлдарды қысу үшiнқолданылады

D) Уақытша сақтауға қолданылады

E) Ақпаратты өңдеуде қолданылады

117. Тапсырмалар панелi(Панель задачки):

A) Бiр белсендi бағдарламадан басқа бағдарламаға жылдам өту Файлды архивке орналастыру үшін пайдаланылады

B) Жеке компьтерде сақталған барлық файлдардың кез-келгенiн жылдам жою үшін пайдаланылады

C) Керек емес тапсырмаларды жылдам жою үшін пайдаланылады

D) Проводникке өту үшін пайдаланылады

E) Windows-тың анықтамалық жүйесiн жылдам шақыру үшін пайдаланылады

118. Есептер тақтасы(Панель задачки):

A) Программаны iске қосуға арналған Файлды архивке орналастыру қандай да бiр объектiден тұратын жұмыс столының элементi

В) Құрылғыларды қосуға арналған жұмыс столының элементi

С) Файлдарды сақтауға арналған жұмыс столының элементi

D) Бумаларды сақтауға арналған жұмыс столының элементi

E) Бумаларды және файлдарды сақтауға арналған Файлды архивке орналастыру жұмыс столының элементi

119. Есептер тақтасы(Панель задачки):

A) Негiзгi менюде орналасқан

B) Экранның кез-келген шет аймағында орналасқан

C) MS Office панелiнде орналасқан

D) С дискiсiнде орналасқан

E) А дискiсiнде орналасқан

Ответ: B Тема: 4 Подтема: 7 Сложность: 1

Вопрос: in2_11_91

120. Windows операциялық жүйеде файл атына кiретiн символдар Файлды архивке орналастыру тiзiмiн көрсет:

A) + / : * ? " < = |

B) \ / : * ? " |

C) ? – " < = Пробел

D) % / : * ? " ( ) !

E) ^ $ # / : " & > +

121. Windows операциялық жүйесiнiң қосымша терезешелерi келесi құрылымнан тұрады:

A) Меню жолы, тақырып жолы, құрал-жабдықтар панелi сызғыштар жүгіртпе жолақтары қалып жолы

B) Тақырып жолы, әмірлер менюiнiң жолы, құрал-жабдықтар панелi, жүйелiк меню Файлды архивке орналастыру, тапсырмалар панелi

C) Тақырып жолы, әмірлер менюiнiң жолы, құрал-жабдықтар панелi, жүгіртпе жолақтары, қалып жолы, астарлы меню

D) Тақырып жолы, сызғыштар, астарлы меню, түйіндер, жүйелiк меню, жүгіртпе жолақтары

E) Қатаң құрылым жоқ

122. Бағдарламаны iске қосу үшін келесi өмiрдi орындау жеткiлiктi Файлды архивке орналастыру:

A) Жүйелiк мәзiрдi шақырып, онда “Iске қосу” әмірін орындау

B) Тышқанның сол жақ түйiнiн басу

C) Белгiнi (пиктограмманы) немесе файл жарлығын екi рет шерту

D) “Запуск” батырмасын басу

E) F1 клавишiн басу

123. Жарлық( ярлычек) дегеніміз:

A) Бағдарлама

B) Файл

C) Файл белгiсi немесе оның көмегiмен бумалар (папкалар) иерархиясын қолданбай ж Файлды архивке орналастыруұмыс тақтасынан файл ашуға болатын, жұмыс тақтасына орналастыратын байланыс

D) Бума (папка)

E) Знак

124. Жарлык(Ярлычек):

A) Сервис/Воткнуть командаларының көмегiмен құрылады

B) Вид/Сделать ярлычек командаларының көмегiмен құрылады

C) Справка/Сделать ярлычек командаларының көмегiмен құрылады

D) Файл/Сделать ярлычек командаларының көмегiмен құрылады

E) Правка/Сделать ярлычек командаларыны Файлды архивке орналастыруң көмегiмен құрылады

125. Жарлық (ярлычек) - бұл:

A) Программаны тиейтiн файл

B) Уақытша сақтауға қолданылады

C) Графиктiк объектiлердi құруға арналған программка

D) Программкаға, құжатқа немесе объектiге сiлтеме

E) Ақпаратты өңдеуде қолданылады

126. Аумақты зақымдайтын компьютерлiк вирустар қалай аталады?

A) Жүктегiш

B) Резиденттiк

C) Көрiнбейтiн

D) Паразит

E Файлды архивке орналастыру) Мутант

127. Бас (үлкен) әріптер режимiн бекiту қандай пернеге жатады?

A) Backspace

B) Caps Lock

C) NumLock

D) Alt

E) Shift

128. Зиян келтiру тәсілi бойынша компьютерлiк вирустар мынадай бола алады:

A) Көрiнбейтiн

B) Желiлiк

C) Резиденттiк емес

D) Репликаторлар

E) Файлдық

Негiзгi меню

A) Аспаптар тақтасы арқылы шақырылады

B) Запуск батырмасы арқылы шақырылады

C Файлды архивке орналастыру) Контекстi меню арқылы шақырылады

D) Жұмыс столы арқылы шақырылады


faktor-stimulyacii-mitoza.html
faktor-vnutrigruppovih-kommunikativnih-processov-i-otnoshenij.html
faktorami-sposobstvuyushimi-razvitiyu-anaerobnoj-infekcii-v-rane.html